B22 Bouwkundig Teken- en Adviesbureau BV | Bouw op goed advies!
Telefoon: 075 687 11 19 | Email: info@B22.nl

Brandweerkazerne Anton

Inleiding
Samen met ME-2 architecten en Pieters Bouwtechniek ontwierp B22 Bouwkundig Teken- en Adviesbureau B.V. kazerne ANTON in Amsterdam Zuid-Oost. De kazerne is begin maart 2016 in gebruik genomen. Het is een van de 20 kazernes van Brandweer Amsterdam Amstelland en biedt ruimte aan drie uitrukvoertuigen met bijbehorende werkplaatsen en vormt de accommodatie voor het kazernepersoneel en stafmedewerkers. ANTON is ontworpen voor een permanente bezetting van 12 personen en is uitgerust met slaapvertrekken, een recreatieruimte, professionele keuken en uitgebreide sportfaciliteiten, kantoren en een instructieruimte.

Vier tinten baksteen
Door de toepassing van vier tinten baksteen krijgt de gevel een bijzondere horizontale belijning. Deze gelaagdheid in grijstinten is een reflectie van de snelheid van de verkeersbewegingen rondom het bouwwerk en symboliseert de grilligheid van een boven het maaiveld uitstekend brok natuursteen.

Scheiding schoon en vuil
Vanuit het programma zijn functies op een logische wijze samengevoegd en aan elkaar gekoppeld. Er wordt gewerkt op de begane grond , gesport in het souterrain en gerecreëerd op de verdieping.Door slim om te gaan met het hoogteverschil op de locatie kan het uitrukken op de tussenverdieping – de begane grond – plaatsvinden. In het ontwerp is bijzondere aandacht besteed aan de scheiding van het vuile en schone gebied. Roet en vuil van brandweerpakken, materialen en voertuigen blijven door een effectief ontworpen schoonlooproute achter in de remise en de bijbehorende werkplaatsen. Hiermee wordt in de rest van de kazerne een schone en hygiënische omgeving gewaarborgd.

Dienstverlening:
– Tekenwerk
– Bestek
– Aanbesteding
– Directievoering