Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Op al onze diensten en leveringen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Een hard-copy exemplaar kunt u aanvragen via ons contactformulier.
Voor een digitale inzage kunt u deze hier inzien.