Vergunningen

Aanvraag Omgevingsvergunning en overige vergunningen

Op 1 oktober 2010 is de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO) in werking getreden. Deze wet brengt 25 vergunningen op het gebied van bouwen, wonen, ruimte, natuur en milieu onder in één vergunningstelsel; namelijk de Omgevingsvergunning. Voor al uw bouw- en monumentenvergunningen kunt u nu terecht bij één loket.

Daarnaast kunt u voor al deze vergunningen ook bij één bedrijf terecht, B22 Bouwkundig Teken- & Adviesbureau BV!

Indien u voornemens bent om te gaan bouwen of verbouwen, neem dan contact met ons op zodat wij u kunnen ondersteunen bij een soepel vergunning traject.

Wij dienen al 15 jaar aanvragen in bij diverse gemeentelijke instanties en ons slagingspercentage is meer dan 95%!