MJOB

MeerJarenOnderhoudsBegroting

Een MeerJarenOnderhoudsPlan (ook wel MJOB en/of MJOP genoemd) is een door ons opgestelde rapportage waarin staat omschreven wanneer welk onderhoud vereist is en wat hier de kosten van zullen zijn. Een MJOB kan betrekking hebben op een geheel gebouw of een deel hiervan, bijvoorbeeld de gemeenschappelijke onderdelen van een VvE (Vereniging van Eigenaren).

Wat dient er in een MJOB te staan?
In een MJOB zijn er eigenlijk drie elementen van belang.
1. Bouwdeel: in de MJOB dient vermeld te staan om welk bouwdeel het gaat (bijvoorbeeld gevel(metselwerk), dak, metselwerk, etc.,
2. Cyclus: de MJOB dient te laten zien hoe lang een specifiek bouwdeel (nog) mee gaat en wanneer er dus onderhoud of zelfs vervanging nodig is,
3. Kosten: achter ieder noodzakelijk onderhoud of vervanging dient een kostenpost meegenomen te worden.

Combinatie met conditiemeting:
Het is raadzaam bij het opstellen van het MJOP ook direct een conditiemeting te laten plaatsvinden. Hiermee is direct een actueel beeld en een correct MJOP beschikbaar, waarbij urgente zaken eventueel direct aangepakt kunnen worden. Deze zijn te vinden in de zogenoemde ‘gebrekenlijst’.

MJOB

Waarom via B22 Bouwkundig Teken- & Adviesbureau BV?
Wij zijn een deskundig adviesbureau op het gebied van bouwkundige diensten. Doordat onze goed gekwalificeerde medewerkers jarenlange bouwkundige ervaring hebben, zowel op kantoor als in de praktijk, bent u verzekerd van een goed onderbouwd onderhoudsplan.

Wilt u een voorbeeldrapportage inzien of wenst u meer informatie?
Neem dan contact op voor vrijblijvende afspraak.