Technische omschrijving

Technische omschrijving

Wij adviseren klanten vaak om een STABU-bestek op te laten stellen voor een bouwwerk. Als het project minder omvangrijk is, kan worden volstaan met een Technische Omschrijving.

Dit document geeft in beknopte vorm weer welke materialen en werkzaamheden gedaan moeten worden. Hierdoor krijgt u een duidelijke omschrijving dat minder uitgebreid is dan een STABU-bestek.