STABU-bestekken

STABU-bestekken

Toepassing
Het STABU-bestek is een belangrijk ‘handvat’ voor de uitvoering van een bouwproject. Niet alleen de te gebruiken materialen zijn vastgelegd, maar ook zaken als garantievoorwaarden, verwerkingsmethoden etc. Een goed bestek omvat ook een overzicht van alle documenten die voor het ontwerp van toepassing zijn. De besteksvoorwaarden zijn in het bestek opgenomen.

Indeling
Een bestek wordt door B22 Bouwkundig Teken- & Adviesbureau BV altijd onder STABU-licentie en volgens STABU-II Besteksystematiek geschreven.

Welke hoofdstukken wel of niet opgenomen worden hangt af van de gemaakte afspraken. Met de door de klant aangeleverde ‘projectspecificatiedocumenten’ wordt een concept-bestek geschreven. Na controle en een eventuele besteksbespreking worden aanvullingen en wijzigingen verwerkt en ontvangt de opdrachtgever een definitief bestek.

Bijzonderheden
De STABU-bestekken van B22 Bouwkundig Teken- & Adviesbureau BV zijn voorzien van een STABU-licentienummer en worden opgesteld conform BNB-richtlijn 01 “Proces- en producteisen bestekboeken op basis van de UAV 1989′.