Bestekken

Bestekken

Algemeen
Een van onze diensten is het schrijven van (bouwkundige) bestekken en daarmee verband houdende werkzaamheden. Door ons regelmatig bezig te houden met het schrijven van bestekken worden we niet afgeleid van ons primaire doel: het schrijven van een goed en duidelijk bestek.

Visie
Wij zijn van mening dat een bestek, wat tegenwoordig veelal een contractstuk is als onderdeel van de bouwvoorbereiding, van een bepaalde kwaliteit dient te zijn.

Ons doel is de kwaliteit van bestekken tot een hoger niveau te brengen. Door scherper te omschrijven willen we klanten voorzien van een betrouwbaar bestek. Door onze ervaring wordt het een compleet bestek en door het op peil houden van onze (bouw)kennis wordt het ten slotte een actueel bestek.

Lidmaatschap
B22 Bouwkundig Teken- & Adviesbureau BV werkt onder STABU-licentie en is lid van de BNB (Bond van Nederlandse Bestekdeskundigen).